Rok 2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: LXX/703/2023, Z dnia: 20.12.2023

, Zmieniana:  
w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki.
Informacja wytworzona przez dnia 27.12.2023.
Opublikowana przez Monika Sakławska-Gawron dnia 27.12.2023 , wersja 2

Numer: LXVIII/673/2023, Z dnia: 25.10.2023

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia "Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Sandomierz w roku szkolnym 2022/2023".
Informacja wytworzona przez dnia 26.10.2023.
Opublikowana przez Monika Sakławska-Gawron dnia 27.12.2023 , wersja 2

Numer: LXI/603/2023, Z dnia: 29.03.2023

, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę nr LVIl/553/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
Informacja wytworzona przez dnia 06.04.2023.
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 06.04.2023 , wersja 1
Początek strony