Rok 2017

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: XLVII/617/2017, Z dnia: 26.09.2017

, Zmieniana:  
o zmianie uchwały Rady Miasta Sandomierza w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Sandomierz "Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Sandomierzu" w jednostkę budżetową Gminy Miejskiej Sandomierz "Samorządowe Centrum Oświaty w Sandomierzu"
Informacja wytworzona przez dnia 23.02.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 23.02.2018 , wersja 2

Numer: XLVII/615/2017, Z dnia: 26.09.2017

, Zmieniana:  
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Sandomierzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 23.02.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 23.02.2018 , wersja 1

Numer: XLV/574/2017, Z dnia: 20.07.2017

, Zmieniana:  
uchylająca Uchwałę Nr XLV/392/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie ustalenia opłat za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń i powierzchni szkolnych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Sandomierz oraz określenia zasad sporządzania umów zawieranych na okres do trzech lat, w celu korzystania z tych pomieszczeń i powierzchni szkolnych
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 23.02.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 23.02.2018 , wersja 2

Numer: XLVII/614/2017, Z dnia: 26.09.2017

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną oraz nauczycieli udzielających uczniom pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej oraz prowadzących zajęcia terapeutyczne i inne zajęcia specjalistyczne w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sandomierz
Informacja wytworzona przez dnia 23.02.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 23.02.2018 , wersja 1

Numer: L/677/2017, Z dnia: 20.12.2017

, Zmieniana:  
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Sandomierz jest organem prowadzącym.
Informacja wytworzona przez dnia 23.02.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 23.02.2018 , wersja 1

Numer: XLIX/665/2017, Z dnia: 29.11.2017

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców zawodowych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sandomierz
Informacja wytworzona przez dnia 23.02.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 09.10.2018 , wersja 2

Numer: L/678/2017, Z dnia: 20.12.2017

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Sandomierza w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Sandomierz " Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Sandomierzu w jednostkę budżetowa Gminy Miejskiej Sandomierz " Samorządowe Centrum Oświaty w Sandomierzu"
Informacja wytworzona przez dnia 23.02.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 23.02.2018 , wersja 1

Numer: XLVII/616/2017, Z dnia: 26.09.2017

, Zmieniana:  
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sandomierzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 23.02.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 23.02.2018 , wersja 1

Numer: XLV/575/2017, Z dnia: 20.07.2017

, Zmieniana:  
w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Sandomierza uprawnień w zakresie ustalania wysokości opłat za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń i powierzchni oddanych w trwały zarząd przedszkolom i szkołom dla których organem prowadzącym jest Gmina Sandomierz
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 23.02.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 23.02.2018 , wersja 2

Numer: XXXVII/460/2017, Z dnia: 25.01.2017

, Zmieniana:  
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Informacja wytworzona przez dnia 23.02.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 23.02.2018 , wersja 1

Numer: XLVI/593/2017, Z dnia: 30.08.2017

, Zmieniana:  
w sprawie określenia przeznaczenia mienia jednostek budżetowych po gimnazjach włączonych do szkół podstawowych
Informacja wytworzona przez dnia 09.10.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 09.10.2018 , wersja 1

Numer: XXXIX/498/2017, Z dnia: 30.03.2017

, Zmieniana:  
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych dla których Gmina Sandomierz jest organem prowadzącym.
Informacja wytworzona przez dnia 23.02.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 23.02.2018 , wersja 1

Numer: XXXIX/472/2017, Z dnia: 30.03.2017

, Zmieniana:  
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Informacja wytworzona przez dnia 23.02.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 23.02.2018 , wersja 1
Początek strony