Rok 2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: CUW.021.1.2023, Z dnia: 02.01.2023

, Zmieniana:  
w sprawie wyznaczenia pracowników do wykonywania czynności w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników CUW w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 03.01.2023.
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 03.01.2023 , wersja 2

Numer: CUW.021.2.2023, Z dnia: 05.01.2023

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia planu finansowego Centrum Usług Wspólnych na rok 2023
Informacja wytworzona przez dnia 12.01.2023.
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 12.01.2023 , wersja 1

Numer: CUW.021.3.2023, Z dnia: 05.01.2023

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej na 2023 rok
Informacja wytworzona przez dnia 12.01.2023.
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 12.01.2023 , wersja 1

Numer: CUW.021.4.2023, Z dnia: 10.01.2023

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 12.01.2023.
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 12.01.2023 , wersja 1

Numer: CUW.021.5.2023, Z dnia: 24.01.2023

, Zmieniana:  
w sprawie określenia zasad używania samochodów prywatnych do celów służbowych
Informacja wytworzona przez dnia 03.03.2023.
Opublikowana przez Monika Sakławska-Gawron dnia 03.03.2023 , wersja 1

Numer: CUW.021.6.2023, Z dnia: 24.02.2023

, Zmieniana:  
w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu, określania mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia
Informacja wytworzona przez dnia 28.02.2023.
Opublikowana przez Monika Sakławska-Gawron dnia 28.02.2023 , wersja 1

Numer: CUW.021.7.2023, Z dnia: 10.03.2023

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia Zasad zarządzania ryzykiem w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 10.03.2023.
Opublikowana przez Monika Sakławska-Gawron dnia 10.03.2023 , wersja 1

Numer: CUW.021.8.2023, Z dnia: 24.04.2023

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 24.04.2023.
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 24.04.2023 , wersja 1

Numer: CUW.021.9.2023, Z dnia: 26.04.2023

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 27.04.2023.
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 27.04.2023 , wersja 2

Numer: CUW.021.10.2023, Z dnia: 23.06.2023

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany godzin pracy pracowników Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 23.06.2023.
Opublikowana przez Monika Sakławska-Gawron dnia 23.06.2023 , wersja 1

Numer: CUW.021.11.2023, Z dnia: 27.06.2023

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 28.06.2023.
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 28.06.2023 , wersja 1
Początek strony