Rok 2022

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  

Numer: LI/495/2022, Z dnia: 27.04.2022

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Uchwały NR XV/180/2019 Rady Miasta Sandomierza w sprawie ustalenia opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach prowadzonych przez Gminę Sandomierz.
Informacja wytworzona przez dnia 27.04.2022.
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 04.05.2022 , wersja 3

Numer: LII/505/2022, Z dnia: 25.05.2022

, Zmieniana:  
W sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sandomierz w roku szkolnym 2022/2023
Informacja wytworzona przez dnia 31.05.2022.
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 31.05.2022 , wersja 2

Numer: LIV/521/2022, Z dnia: 07.09.2022

, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę nr XIX/182/2015 z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Sandomierz
Informacja wytworzona przez dnia 07.09.2022.
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 07.09.2022 , wersja 1

Numer: LIV/522/2022, Z dnia: 07.09.2022

, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę NR LXII/803/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sandomierz
Informacja wytworzona przez dnia 07.09.2022.
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 07.09.2022 , wersja 2

Numer: LVI/545/2022, Z dnia: 26.10.2022

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Sandomierz w roku szkolnym 2021/2022
Informacja wytworzona przez dnia 07.11.2022.
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 07.11.2022 , wersja 1

Numer: LVII/553/2022, Z dnia: 30.11.2022

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
Informacja wytworzona przez dnia 07.12.2022.
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 07.12.2022 , wersja 2

Numer: LVIII/568/2022, Z dnia: 21.12.2022

, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę Nr IX/53/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie utworzenia Żłobka przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Sandomierzu i nadania statutu.
Informacja wytworzona przez dnia 28.12.2022.
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 28.12.2022 , wersja 1

Numer: LVIII/569/2022, Z dnia: 21.12.2022

, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę Nr VIII/107/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie utworzenia Żłobka przy Przedszkolu Samorządowym Nr 6 w Sandomierzu i nadania statutu
Informacja wytworzona przez dnia 28.12.2022.
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 28.12.2022 , wersja 1
Początek strony