Rok 2022

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  

Numer: CUW.021.33.2022, Z dnia: 16.12.2022

, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu końcowego służby przygotowawczej
Informacja wytworzona przez dnia 19.12.2022.
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 19.12.2022 , wersja 1

Numer: CUW.021.7.2022, Z dnia: 16.05.2022

, Zmieniana:  
w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji ds. wyceny i likwidacji składników majątku w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu.
Informacja wytworzona przez dnia 16.05.2022.
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 18.05.2022 , wersja 1

Numer: CUW.021.27.2022, Z dnia: 22.11.2022

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych w Placówce Wsparcia Dziennego 'Przystanek Błonie' w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 23.11.2022.
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 23.11.2022 , wersja 1

Numer: CUW.021.18.2022, Z dnia: 22.11.2022

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych w Szkole Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 22.11.2022.
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 22.11.2022 , wersja 1

Numer: CUW.021.5.2022, Z dnia: 21.04.2022

, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.) pn.: „Dostawa sprzętu i pomocy szkolnych w ramach programu Laboratoria przyszłości”.
Informacja wytworzona przez dnia 21.04.2022.
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 21.04.2022 , wersja 2

Numer: CUW.021.1.2022, Z dnia: 03.01.2022

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia planu finansowego Centrum Usług Wspólnych na rok 2022
Informacja wytworzona przez dnia 03.01.2022.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 03.01.2022 , wersja 1

Numer: CUW.021.11.2022, Z dnia: 22.07.2022

, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.) pn.: „Zakup i dostawa samochodu dostawczego do 3,5 t dla Sandomierskiego Centrum Kultury”
Informacja wytworzona przez dnia 22.07.2022.
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 22.07.2022 , wersja 1

Numer: CUW.021.14.2022, Z dnia: 22.11.2022

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 22.11.2022.
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 22.11.2022 , wersja 1

Numer: CUW.021.21.2022, Z dnia: 22.11.2022

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji składników majątkowych w Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 22.11.2022.
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 22.11.2022 , wersja 1

Numer: CUW.021.10.2022, Z dnia: 08.07.2022

, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniach prowadzonych na zasadzie zapytania ofertowego
Informacja wytworzona przez dnia 08.07.2022.
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 08.07.2022 , wersja 1

Numer: CUW.021.8.2022, Z dnia: 15.06.2022

, Zmieniana:  
w sprawie wzoru wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia o wartości równej lub przekraczającej 130 000 zł netto
Informacja wytworzona przez dnia 15.06.2022.
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 15.06.2022 , wersja 1

Numer: CUW.021.12.2022, Z dnia: 10.11.2022

, Zmieniana:  
w sprawie uchylenia zarządzenia Nr CUW-021-16-2021 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie zmiany godzin pracy pracowników Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 10.11.2022.
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 10.11.2022 , wersja 1

Numer: CUW.021.2.2022, Z dnia: 04.01.2022

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej na 2022 rok
Informacja wytworzona przez dnia 10.01.2022.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 11.01.2022 , wersja 2

Numer: CUW.021.9.2022, Z dnia: 21.06.2022

, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy: referent ds. informatyki
Informacja wytworzona przez dnia 21.06.2022.
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 21.06.2022 , wersja 1

Numer: CUW.021.22.2022, Z dnia: 22.11.2022

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych w Przedszkolu Samorządowym Nr 6 w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 22.11.2022.
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 22.11.2022 , wersja 1

Numer: CUW.021.16.2022, Z dnia: 22.11.2022

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 22.11.2022.
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 22.11.2022 , wersja 1

Numer: CUW.021.20.2022, Z dnia: 22.11.2022

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji składników majątkowych w Przedszkolu Samorządowym Nr 3 w Sandomierz
Informacja wytworzona przez dnia 22.11.2022.
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 22.11.2022 , wersja 1

Numer: CUW.021.28.2022, Z dnia: 22.11.2022

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 23.11.2022.
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 23.11.2022 , wersja 1

Numer: CUW.021.24.2022, Z dnia: 22.11.2022

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji składników majątkowych w Żłobku przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 23.11.2022.
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 23.11.2022 , wersja 1

Numer: CUW.021.19.2022, Z dnia: 22.11.2022

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 22.11.2022.
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 22.11.2022 , wersja 1

Numer: CUW.021.13.2022, Z dnia: 15.11.2022

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia planów przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu i jednostkach obsługiwanych przez Centrum.
Informacja wytworzona przez dnia 15.11.2022.
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 15.11.2022 , wersja 1

Numer: CUW.021.17.2022, Z dnia: 22.11.2022

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 22.11.2022.
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 22.11.2022 , wersja 1

Numer: CUW.021.31.2022, Z dnia: 22.11.2022

, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.) pn.: ' Sukcesywne dostawy środków czystości n 2023 rok'.
Informacja wytworzona przez dnia 23.11.2022.
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 23.11.2022 , wersja 1

Numer: CUW.021.3.2022, Z dnia: 05.01.2022

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 11.01.2022.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 11.01.2022 , wersja 1

Numer: CUW.021.15.2022, Z dnia: 22.11.2022

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 22.11.2022.
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 22.11.2022 , wersja 1

Numer: CUW.021.34.2022, Z dnia: 28.12.2022

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany treści Zarządzenia nr CUW-021-20-2022 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu z dnia 22.11.2022 w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji składników majątkowych w Przedszkolu Samorządowym Nr 3 w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 29.12.2022.
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 29.12.2022 , wersja 1

Numer: CUW.021.26.2022, Z dnia: 22.11.2022

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych w Świetlicy Środowiskowej w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 23.11.2022.
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 23.11.2022 , wersja 1

Numer: CUW.021.29.2022, Z dnia: 22.11.2022

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 23.11.2022.
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 23.11.2022 , wersja 1

Numer: CUW.021.30.2022, Z dnia: 22.11.2022

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji składników majątkowych w Samorządowym Zakładzie Budżetowym 'Targowiska Miejskie' w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 23.11.2022.
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 23.11.2022 , wersja 1

Numer: CUW.021.23.2022, Z dnia: 22.11.2022

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji składników majątkowych w Przedszkolu Samorządowym Nr 7 w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 22.11.2022.
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 22.11.2022 , wersja 1

Numer: CUW.021.4.2022, Z dnia: 24.01.2022

, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy: informatyk
Informacja wytworzona przez dnia 27.01.2022.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 27.01.2022 , wersja 1

Numer: CUW.021.32.2022, Z dnia: 29.11.2022

, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniach prowadzonych na zasadzie zapytania ofertowego
Informacja wytworzona przez dnia 29.11.2022.
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 29.11.2022 , wersja 1

Numer: CUW.021.25.2022, Z dnia: 22.11.2022

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych w Żłobku przy Przedszkolu Samorządowym Nr 6 w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 23.11.2022.
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 23.11.2022 , wersja 1

Numer: CUW.021.6.2022, Z dnia: 12.05.2022

, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu końcowego służby przygotowawczej
Informacja wytworzona przez dnia 12.05.2022.
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 12.05.2022 , wersja 2
Początek strony