Targowiska Miejskie

Sprawozdania finansowe za 2021 rok:


-Informacja dodatkowa                                                                                           [pobierz]
-Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego                          [pobierz]
-Zestawienie zmian w funduszu jednostki                                                                  [pobierz]
-Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)                                        [pobierz]
-Arkusz wyłączęń                                                                                                   [pobierz]
-Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki                                    [pobierz]
-Arkusz wyłączeń dla rachunków zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)         [pobierz]

Informacja wytworzona przez dnia 12.04.2022
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 12.04.2022. Odsłon 87, Wersja 4drukujLink otwiera się w nowym oknie
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 
Początek strony