Żłobek przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5

Sprawozdania finansowe za 2021 rok:

-Informacja dodatkowa  
-Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  
-Zestawienie zmian w funduszu jednostki   
-Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  
-Arkusz wyłączęń  
-Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki  
-Arkusz wyłączeń dla rachunków zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)           

 

Informacja wytworzona przez dnia 13.04.2022 7:05
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 13.04.2022 7:05. Odsłon 127, Wersja 2