Rok 2017

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA
Numer: XLVII/615/2017, Z dnia: 26.09.2017, Zmieniana:  
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Sandomierzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Sandomierzu
Załączniki:
XLVII-615-2017.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 23.02.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 23.02.2018 , wersja 1
Numer: XLVII/617/2017, Z dnia: 26.09.2017, Zmieniana:  
o zmianie uchwały Rady Miasta Sandomierza w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Sandomierz "Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Sandomierzu" w jednostkę budżetową Gminy Miejskiej Sandomierz "Samorządowe Centrum Oświaty w Sandomierzu"
Załączniki:
XLVII-617-2017.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 23.02.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 23.02.2018 , wersja 2
Numer: XLVII/614/2017, Z dnia: 26.09.2017, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną oraz nauczycieli udzielających uczniom pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej oraz prowadzących zajęcia terapeutyczne i inne zajęcia specjalistyczne w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sandomierz
Załączniki:
XLVII-614-2017.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 23.02.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 23.02.2018 , wersja 1
Numer: L/677/2017, Z dnia: 20.12.2017, Zmieniana:  
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Sandomierz jest organem prowadzącym.
Załączniki:
L-677-2017.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 23.02.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 23.02.2018 , wersja 1
Numer: L/678/2017, Z dnia: 20.12.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Sandomierza w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Sandomierz " Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Sandomierzu w jednostkę budżetowa Gminy Miejskiej Sandomierz " Samorządowe Centrum Oświaty w Sandomierzu"
Załączniki:
L-678-2017.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 23.02.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 23.02.2018 , wersja 1
Numer: XLVII/616/2017, Z dnia: 26.09.2017, Zmieniana:  
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sandomierzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sandomierzu
Załączniki:
XLVII-616-2017.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 23.02.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 23.02.2018 , wersja 1
Numer: XLV/575/2017, Z dnia: 20.07.2017, Zmieniana:  
w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Sandomierza uprawnień w zakresie ustalania wysokości opłat za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń i powierzchni oddanych w trwały zarząd przedszkolom i szkołom dla których organem prowadzącym jest Gmina Sandomierz
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 23.02.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 23.02.2018 , wersja 2
Numer: XLIX/665/2017, Z dnia: 29.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców zawodowych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sandomierz
Informacja wytworzona przez dnia 23.02.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 09.10.2018 , wersja 2
Numer: XXXVII/460/2017, Z dnia: 25.01.2017, Zmieniana:  
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Załączniki:
xxxvii-460-2017.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 23.02.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 23.02.2018 , wersja 1
Numer: XLV/574/2017, Z dnia: 20.07.2017, Zmieniana:  
uchylająca Uchwałę Nr XLV/392/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie ustalenia opłat za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń i powierzchni szkolnych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Sandomierz oraz określenia zasad sporządzania umów zawieranych na okres do trzech lat, w celu korzystania z tych pomieszczeń i powierzchni szkolnych
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 23.02.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 23.02.2018 , wersja 2
Numer: XLVI/593/2017, Z dnia: 30.08.2017, Zmieniana:  
w sprawie określenia przeznaczenia mienia jednostek budżetowych po gimnazjach włączonych do szkół podstawowych
Załączniki:
XLVI_593_2017.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 09.10.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 09.10.2018 , wersja 1
Numer: XXXIX/498/2017, Z dnia: 30.03.2017, Zmieniana:  
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych dla których Gmina Sandomierz jest organem prowadzącym.
Załączniki:
XXXIX-498-2017.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 23.02.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 23.02.2018 , wersja 1
Numer: XXXIX/472/2017, Z dnia: 30.03.2017, Zmieniana:  
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Załączniki:
XXXIX-472-2017.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 23.02.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 23.02.2018 , wersja 1
Początek strony