Targowiska Miejskie

Sprawozdania finansowe za 2023 rok:

-Informacja dodatkowa  [pobierz]
-Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  [pobierz]
-Zestawienie zmian w funduszu jednostki   [pobierz]
-Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  [pobierz]
-Arkusz wyłączęń  [pobierz]
-Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki  [pobierz]
-Arkusz wyłączeń dla rachunków zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  [pobierz]        Informacja wytworzona przez dnia 29.05.2024 9:55
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 29.05.2024 9:55. Odsłon 9, Wersja 2