Placówka Wsparcia Dziennego "Przystanek Błonie"

Sprawozdania finansowe za 2023 rok:

-Informacja dodatkowa  
-Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  
-Zestawienie zmian w funduszu jednostki   
-Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  
-Arkusz wyłączęń  
-Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki  
-Arkusz wyłączeń dla rachunków zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)              Informacja wytworzona przez dnia 29.05.2024
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 29.05.2024. Odsłon 7, Wersja 1drukujLink otwiera się w nowym oknie
Wersja : 1 2 
Początek strony