Regulamin organizacyjny

ZARZĄDZENIE Nr 1/2017/CUW
BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA
z dnia 2 stycznia 2017 roku

 

w sprawie Regulaminu Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm. /z a r z ą d z a m , co następuje:

 

§ 1
Zatwierdzam Regulamin Organizacyjny Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.

 

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrz - Regulamin Organizacyjny [pobierz regulamin]

 

 

Informacja wytworzona przez dnia 20.02.2017
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 20.02.2017. Odsłon 1936, Wersja 1drukujLink otwiera się w nowym oknie
Wersja : 1 2 3 
Początek strony