Regulamin organizacyjny

ZARZĄDZENIE Nr 84/2018/CUW
BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA
z dnia 22 maja 2018 r.

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego
Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu

 

      Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.)
zarządzam, co następuje:

 

        § 1. Zatwierdzam Regulamin Organizacyjny Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.

        § 2. Traci moc Zarządzenie Nr 1/2017/CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego
Centrum usług Wspólnych w Sandomierzu.

        § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza - Regulamin Organizacyjny [pobierz regulamin]

 

 

Informacja wytworzona przez dnia 20.02.2017
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 29.05.2018. Odsłon 1936, Wersja 2drukujLink otwiera się w nowym oknie
Wersja : 1 2 3 
Początek strony