Szkoła Podstawowa Nr 4

 

Sprawozdania finansowe za 2020 rok:

 

- Informacja dodatkowa [pobierz]
- Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego [pobierz]
- Zestawienie zmian w funduszu jednostki [pobierz]
- Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) [pobierz]
- Arkusz wyłączeń [pobierz]
- Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki [pobierz]
- Arkusz wyłączeń dla rachunków zysków i strat jednostki (wariant porównawczy [pobierz]
Informacja wytworzona przez dnia 07.06.2021 13:43
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 07.06.2021 13:43. Odsłon 92, Wersja 1