Centrum Usług Wspólnych

Sprawozdania finansowe za 2021 rok:

-Informacja dodatkowa  
-Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  
-Zestawienie zmian w funduszu jednostki   
-Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  
-Arkusz wyłączęń  
-Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki  
-Arkusz wyłączeń dla rachunków zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)           
Informacja wytworzona przez dnia 13.04.2022 7:12
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 13.04.2022 7:12. Odsłon 122, Wersja 2