Centrum Usług Wspólnych

Sprawozdania finansowe za 2021 rok:

-Informacja dodatkowa [pobierz]
-Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego [pobierz]
-Zestawienie zmian w funduszu jednostki  [pobierz]
-Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) [pobierz] 
-Arkusz wyłączęń [pobierz]
-Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki [pobierz]
-Arkusz wyłączeń dla rachunków zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) [pobierz]       

 

Informacja wytworzona przez dnia 15.04.2022 9:04
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 15.04.2022 9:04. Odsłon 116, Wersja 3