Targowiska Miejskie

Sprawozdania finansowe za 2022 rok:

-Informacja dodatkowa  
-Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  
-Zestawienie zmian w funduszu jednostki   
-Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  
-Arkusz wyłączęń  
-Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki  
-Arkusz wyłączeń dla rachunków zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)
       
Informacja wytworzona przez dnia 20.04.2023 10:27
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 20.04.2023 10:27. Odsłon 51, Wersja 1