Placówka Wsparcia Dziennego 'Przystanek Błonie'

Sprawozdania finansowe za 2021 rok:

-Informacja dodatkowa [pobierz]    
-Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego [pobierz]
-Zestawienie zmian w funduszu jednostki  [pobierz]
-Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) [pobierz]
-Arkusz wyłączęń [pobierz]
-Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki [pobierz]
-Arkusz wyłączeń dla rachunków zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) [pobierz]       
Informacja wytworzona przez dnia 15.04.2022 8:51
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 15.04.2022 8:51. Odsłon 98, Wersja 3