Przedszkole Samorządowe Nr 1

 

Sprawozdania finansowe za 2020 rok:

 

- Informacja dodatkowa [pobierz]
- Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego [pobierz]
- Zestawienie zmian w funduszu jednostki [pobierz]
- Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) [pobierz]
- Arkusz wyłączeń [pobierz]
- Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki [pobierz]
- Arkusz wyłączeń dla rachunków zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) [pobierz]
Informacja wytworzona przez dnia 08.06.2021 9:29
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 08.06.2021 9:29. Odsłon 90, Wersja 1