Przedszkole Samorządowe Nr 7

 

Sprawozdania finansowe za 2020 rok:

 

- Informacja dodatkowa [pobierz]
- Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego [pobierz]
- Zestawienie zmian w funduszu jednostki [pobierz]
- Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) [pobierz]
- Arkusz wyłączeń [pobierz]
- Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki [pobierz]
- Arkusz wyłączeń dla rachunków zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) [pobierz]
Informacja wytworzona przez dnia 09.06.2021 8:26
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 09.06.2021 8:26. Odsłon 66, Wersja 1