Rok 2019

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA
Numer: VI/75/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały Nr LXII/803/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sandomierz
Informacja wytworzona przez dnia 08.04.2019.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 08.04.2019 , wersja 1
Numer: VIII/107/2019, Z dnia: 29.05.2019, Zmieniana:  
w sprawie utworzenia Żłobka przy Przedszkolu Samorządowym Nr 6 w Sandomierzu i nadania statutu
Informacja wytworzona przez dnia 16.09.2019.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 16.09.2019 , wersja 1
Numer: IX/117/2019, Z dnia: 14.06.2019, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sandomierz za 2018 rok
Informacja wytworzona przez dnia 27.06.2019.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 27.06.2019 , wersja 1
Numer: VI/76/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok 2019
Informacja wytworzona przez dnia 08.04.2019.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 08.04.2019 , wersja 1
Numer: X/136/2019, Z dnia: 21.08.2019, Zmieniana: LI/695/2018
w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/695/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Sandomierz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
Informacja wytworzona przez dnia 16.09.2019.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 16.09.2019 , wersja 3
Numer: VI/74/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Sandomierz
Informacja wytworzona przez dnia 08.04.2019.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 08.04.2019 , wersja 1
Numer: IX/121/2019, Z dnia: 14.06.2019, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Sandomierz jest organem prowadzącym
Informacja wytworzona przez dnia 27.06.2019.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 27.06.2019 , wersja 1
Numer: IV/36/2019, Z dnia: 30.01.2019, Zmieniana:  
w sprawie wskazania centralnego zamawiającego do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na potrzeby jednostek obsługiwanych
Informacja wytworzona przez dnia 08.04.2019.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 08.04.2019 , wersja 1
Numer: IV/35/2019, Z dnia: 30.01.2019, Zmieniana: IX/53/2015
w sprawie zmiany uchwały Nr IX/53/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Sandomierzu i nadania statutu
Informacja wytworzona przez dnia 08.04.2019.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 08.04.2019 , wersja 1
Numer: IX/120/2019, Z dnia: 14.06.2019, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
Informacja wytworzona przez dnia 27.06.2019.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 27.06.2019 , wersja 1
Początek strony