Rok 2022

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: LVII/553/2022, Z dnia: 07.12.2022

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
Informacja wytworzona przez dnia .
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 07.12.2022 , wersja 1
Początek strony