Przedszkole Samorządowe Nr 3

Sprawozdania finansowe za 2021 rok:

-Informacja dodatkowa [pobierz]
-Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego [pobierz]
-Zestawienie zmian w funduszu jednostki  [pobierz]
-Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) [pobierz]
-Arkusz wyłączęń [pobierz] 
-Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki [pobierz]
-Arkusz wyłączeń dla rachunków zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) [pobierz]        
Informacja wytworzona przez dnia 14.04.2022 8:22
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 14.04.2022 8:22. Odsłon 79, Wersja 3