Świetlica Środowiskowa

Sprawozdania finansowe za 2021 rok:


-Informacja dodatkowa
-Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego
-Zestawienie zmian w funduszu jednostki
-Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)
-Arkusz wyłączęń
-Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki
-Arkusz wyłączeń dla rachunków zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

Informacja wytworzona przez dnia 12.04.2022 11:57
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 12.04.2022 11:57. Odsłon 85, Wersja 1