Żłobek przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5

 

Sprawozdania finansowe za 2020 rok:

 

- Informacja dodatkowa [pobierz]
- Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego [pobierz]
- Zestawienie zmian w funduszu jednostki [pobierz]
- Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) [pobierz]
- Arkusz wyłączeń [pobierz]
- Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki [pobierz]
- Arkusz wyłączeń dla rachunków zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) [pobierz]
Informacja wytworzona przez dnia 08.06.2021 13:32
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 08.06.2021 13:32. Odsłon 131, Wersja 2