Rok 2010

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XXXII/285/2009, Z dnia: 22.04.2009

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki wypłacania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Sandomierz.
Informacja wytworzona przez dnia .
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 28.09.2018 , wersja 1
Początek strony