Centrum Usług Wspólnych

Sprawozdania finansowe za 2022 rok:

-Informacja dodatkowa  [pobierz]
-Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  [pobierz]
-Zestawienie zmian w funduszu jednostki   [pobierz]
-Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  [pobierz]
-Arkusz wyłączęń  [pobierz]
-Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki  [pobierz]
-Arkusz wyłączeń dla rachunków zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  [pobierz]
Informacja wytworzona przez dnia 25.04.2023 8:30
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 25.04.2023 8:30. Odsłon 74, Wersja 1