Rok 2022

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: CUW.021.31.2022, Z dnia: 22.11.2022

, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.) pn.: ' Sukcesywne dostawy środków czystości n 2023 rok'.
Informacja wytworzona przez dnia .
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 23.11.2022 , wersja 1
Początek strony