Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli

Szanowni Państwo,
Drodzy Rodzice dzieci podlegających
rekrutacji do samorządowych szkół i przedszkoli
 na rok szkolny 2020/2021


Proszę o zapoznanie się z załączonym poniżej Zarządzeniem Nr 7/2020/CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 15 stycznia 2020 roku
w sprawie ustalenia harmonogramu i ogólnych zasad rekrutacji dzieci do Samorządowych Przedszkoli i Szkół Podstawowych
prowadzonych przez Gminę Sandomierz.

Warto zaznaczyć, że:
1.    Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego składają rodzice / prawni opiekunowie tych dzieci,
       które będą z nowym rokiem szkolnym 2020/2021 kontynuować wychowanie przedszkolne.
       Deklarację można składać od 20 stycznia 2020 roku
.
2.    Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego składają rodzice / prawni opiekunowie tych dzieci,
       które z nowym rokiem szkolnym 2020/2021 po raz pierwszy będą uczestniczyć w wychowaniu przedszkolnym.
       Wniosek można składać w terminie od 27 stycznia 2020 roku do 21 lutego 2020 roku do godz. 14:00
.
3.    Zgłoszenie o przyjęcie dziecka do klasy I szkoły podstawowej składają rodzice / prawni opiekunowie tych dzieci,
       których miejsce zamieszkania jest tożsame z obwodem tej szkoły.
       Zgłoszenie można składać w terminie od 10 lutego 2020 roku do 6 marca 2020 roku.
4.    Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I szkoły podstawowej składają rodzice / prawni opiekunowie tych dzieci,
       których miejsce zamieszkania nie jest tożsame z obwodem tej szkoły.
       Zgłoszenie można składać w terminie od 10 lutego 2020 roku do 6 marca 2020 roku.

Jednocześnie informuję, że w roku bieżącym istnieje obok formy tradycyjnej również możliwość składania dokumentów rekrutacyjnych
drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy EPUAP.

 Poniżej zamieszczona została także instrukcja dotycząca sposobu wypełnienia dokumentów:
1. Należy pobrać deklarację lub wniosek w formie dokumentu Adobe PDF.
2.
Wypełniony i podpisany własnoręcznie wniosek należy złożyć w wybranej jednostce oświatowej.
2. W przypadku gdy wniosek będzie składany w formie elektronicznej należy wypełnić go przy pomocy darmowej aplikacji Adobe Acrobat Reader
    do pobrania pod poniższym łączem:
    https://get.adobe.com/pl/reader/
3. Wypełniony elektronicznie wniosek należy zapisać na lokalnym dysku twardym.
4. Przed złożeniem należy dokument podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym
    przez obydwoje rodziców (opiekunów prawnych).
5. W celu podpisania wniosku profilem zaufanym należy skorzystać z poniższej strony:
    https://moj.gov.pl/uslugi/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER
    Procedurę podpisania wniosku należy powtórzyć dla obydwojga rodziców/opiekunów prawnych tj. podpisany dokument przez jednego z rodziców
    należy ponownie przesłać i podpisać profilem zaufanym drugiego rodzica.
6. Dokument podpisany przez obydwojga rodziców/opiekunów prawnych można złożyć drogą elektroniczną poprzez platformę EPUAP
    korzystając z poniższego formularza  – „Pismo Ogólne do Podmiotu Publicznego” załączając go do tworzonego wniosku,
    dokumenty można również dołączyć jako skan wydrukowanego i podpisanego odręcznie dokumentu, za pomocą poniższego formularza:
    https://obywatel.gov.pl/wyslij-pismo-ogolne
7. W celu wybrania właściwej jednostki do której kierowany jest wniosek najprościej w pole wyszukiwania wpisać słowo „Sandomierz”,
    a następnie wybrać odpowiednią jednostkę oraz jako rodzaj pisma wybrać „Wniosek” lub „Podanie”.
8. Do wniosku należy dołączyć podpisany wcześniej formularz PDF w postaci pliku elektronicznego podpisanego profilem zaufanym
    lub skany dokumentów z podpisami odręcznymi.


Załączniki:

Zarządzenie Nr 7/2020/CUW Burmistrza Miasta Sandomierza [pobierz]

Rekrutacja do Przedszkoli:
1. Załącznik Nr 1 do Zasad Ogólnych - Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do Przedszkola Samorządowego [pobierz]
2. Załącznik Nr 2 do Zasad Ogólnych - Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym [pobierz]
3. Załącznik Nr 3 do Zasad Ogólnych - Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego [pobierz]

 

Rekrutacja do Szkół Podstawowych:
1.
Załącznik Nr 1 do Zasad Ogólnych - Zgłoszenie o przyjęcie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej [pobierz]
2. Załącznik Nr 2 do Zasad Ogólnych - Wniosek o przyjęcie dziacka do klasy I Szkoły Podstawowej [pobierz]
3. Załącznik Nr 3 do Zasad Ogólnych - Potwierdzenie woli zapisu dziecka do Szkoły Podstawowej [pobierz]
4. Uchwała Nr L/677/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji
    na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych
    szkół podstawowych, dla których Gmina Sandomierz jest organem prowadzącym [pobierz]

 

Informacja wytworzona przez dnia 10.02.2020 10:52
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 10.02.2020 10:52. Odsłon 2034, Wersja 10