Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli

Szanowni Państwo,
Drodzy Rodzice dzieci podlegających
rekrutacji do samorządowych szkół i przedszkoli
 na rok szkolny 2020/2021


Proszę o zapoznanie się z załączonym poniżej Zarządzeniem Nr 7/2020/CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 15 stycznia 2020 roku
w sprawie ustalenia harmonogramu i ogólnych zasad rekrutacji dzieci do Samorządowych Przedszkoli i Szkół Podstawowych
prowadzonych przez Gminę Sandomierz.

Warto zaznaczyć, że:
1.    Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego składają rodzice / prawni opiekunowie tych dzieci,
       które będą z nowym rokiem szkolnym 2020/2021
       kontynuować wychowanie przedszkolne. Deklarację można składać od 20 stycznia 2020 roku.
2.    Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego składają rodzice / prawni opiekunowie tych dzieci,
       które z nowym rokiem szkolnym 2020/2021 po raz pierwszy będą uczestniczyć w wychowaniu przedszkolnym.
       Wniosek można składać w terminie od 27 stycznia 2020 roku do 21 lutego 2020 roku do godz. 14:00
.
3.    Zgłoszenie o przyjęcie dziecka do klasy I szkoły podstawowej składają rodzice / prawni opiekunowie tych dzieci,
        których miejsce zamieszkania jest tożsame z obwodem tej szkoły.
       Zgłoszenie można składać w terminie od 10 lutego 2020 roku do 6 marca 2020 roku.
4.    Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I szkoły podstawowej składają rodzice / prawni opiekunowie tych dzieci,
       których miejsce zamieszkania nie jest tożsame z obwodem tej szkoły.
       Zgłoszenie można składać w terminie od 10 lutego 2020 roku do 6 marca 2020 roku.

Jednocześnie informuję, że w roku bieżącym istnieje obok formy tradycyjnej również możliwość składania dokumentów rekrutacyjnych
drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy EPUAP.

 Poniżej zamieszczona została także instrukcja dotycząca sposobu wypełnienia dokumentów:
1. Należy pobrać deklarację lub wniosek w formie dokumentu Adobe PDF.
2.
Wypełniony i podpisany własnoręcznie wniosek należy złożyć w wybranej jednostce oświatowej.
2. W przypadku gdy wniosek będzie składany w formie elektronicznej należy wypełnić go przy pomocy darmowej aplikacji Adobe Acrobat Reader
    do pobrania pod poniższym łączem:
    https://get.adobe.com/pl/reader/
3. Wypełniony elektronicznie wniosek należy zapisać na lokalnym dysku twardym.
4. Przed złożeniem należy dokument podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym
    przez obydwoje rodziców (opiekunów prawnych).
5. W celu podpisania wniosku profilem zaufanym należy skorzystać z poniższej strony:
    https://moj.gov.pl/uslugi/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER
    Procedurę podpisania wniosku należy powtórzyć dla obydwojga rodziców/opiekunów prawnych tj. podpisany dokument przez jednego z rodziców
    należy ponownie przesłać i podpisać profilem zaufanym drugiego rodzica.
6. Dokument podpisany przez obydwojga rodziców/opiekunów prawnych można złożyć drogą elektroniczną poprzez platformę EPUAP
    korzystając z poniższego formularza  – „Pismo Ogólne do Podmiotu Publicznego” załączając go do tworzonego wniosku,
    dokumenty można również dołączyć jako skan wydrukowanego i podpisanego odręcznie dokumentu, za pomocą poniższego formularza:
    https://obywatel.gov.pl/wyslij-pismo-ogolne
7. W celu wybrania właściwej jednostki do której kierowany jest wniosek najprościej w pole wyszukiwania wpisać słowo „Sandomierz”,
    a następnie wybrać odpowiednią jednostkę oraz jako rodzaj pisma wybrać „Wniosek” lub „Podanie”.
8. Do wniosku należy dołączyć podpisany wcześniej formularz PDF w postaci pliku elektronicznego podpisanego profilem zaufanym
    lub skany dokumentów z podpisami odręcznymi.


Informacja wytworzona przez dnia 21.01.2020
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 21.01.2020. Odsłon 2034, Wersja 3drukujLink otwiera się w nowym oknie
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  z 27  prawy
Początek strony