Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego (wygasły...)

Sandomierz, 2019.06.04

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego
Dot. zapytania ofertowego na zadanie pn. „Dostawa artykułów eksploatacyjnych do drukarek
i kserokopiarek do CUW i jednostek obsługiwanych".


Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego.

Postępowanie unieważnia się, ponieważ wybrany Wykonawca Ecoblack S.C. M.Szewczyk, Ł .Baran,
ul. Domaniówka 1e, 25-413 Kielce odstępuje od podpisania umowy na dostawę artykułów
eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek z przyczyn niezależnych.

W przedmiotowym zapytaniu ceny ofert pozostałych przewyższają kwotę jaką Zamawiający
zamierzają przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie mogą zwiększyć kwoty
na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do cen ofert pozostałych .

Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania.

Powtórne zapytanie ofertowe na w/w zamówienie zostanie zamieszczone na stronie internetowej
BIP pod adresem: http://bip.cuw.sandomierz.eu.powrót...
Wersja : 1 2 
Informacja wytworzona przez dnia 04.06.2019
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 04.06.2019. Wygasa 25.06.2019. Odsłon 2119, Wersja 2 Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony