OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY (wygasły...)

Dotyczy: postepowania w trybie niepod legającym ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami) pn. „Dostawa artykułów higienicznych
i środków czystośc i dla Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu i jednostek obsł ugiwanych".
Pełna treść ogłoszenia do pobrania w załączniku.


powrót...
Informacja wytworzona przez dnia 12.01.2018
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 12.01.2018. Wygasa 02.02.2018. Odsłon 879, Wersja 1 Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony