OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY (wygasły...)

Sandomierz, 2018-06-18

CUW.26.3.2018.JA                                                                              

                                                  

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Dot. postępowania poniżej 30 000 euro – tryb „porównanie cen” na zadanie pn.: „Dostawa i wymiana złoża filtracyjnego na Pływalni Krytej „Błękitna Fala” w Sandomierzu 2018 rok.”

 

Zamawiający - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu w wyniku przeprowadzonego postępowania
wybrana została oferta złożona przez firmę:
F.H.U. aqua ben inżynieria wodna Andrzej Bieniarz, ul. Ludowa 24, 39-400 Tarnobrzeg
Cena brutto wybranej oferty: 73 096,44 zł.

 

Powyższa oferta spełnia wymogi określone w Zaproszeniu do składania ofert cenowych.  

W ww. postępowaniu wpłynęła 1 oferta.


powrót...
Wersja : 1 2 
Informacja wytworzona przez dnia 19.06.2018
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 19.06.2018. Wygasa 30.06.2018. Odsłon 1797, Wersja 2 Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony