Zakup pomocy dydaktycznych do pracowni chemicznej (wygasły...)

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie przez Państwa oferty cenowej na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni chemicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Sandomierzu oraz w Szkole Podstawowej nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sandomierzu.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 „Oferta cenowa – pomoce dydaktyczne do pracowni chemicznej”

Prosimy o przedstawienie oferty cenowej do dnia 22.11.2017 r., na załączonych formularzach.  

Oferty można przesłać:

- faksem w postaci wypełnionego i podpisanego Załącznika nr 1  (nr faxu 15 644 56 90)
- za pomocą e-maila w postaci skanu wypełnionego i podpisanego Załącznika nr 1 na adres dorota.pycior@cuw.sandomierz.eu

Pomoce dydaktyczne powinny być dostarczone do każdej ze szkół do dnia 31.12.2017 r.   

Dorota Wyrzykowska-Pycior
Inspektor ds. zamówień publicznych
Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
tel. 15 644 56 80 wew. 27

Załączniki:
Załącznik nr 1 - Szkoła Podstawowa Nr 1
Link otwiera się w nowym oknie
Załącznik nr 1 - Szkoła Podstawowa Nr 2
Link otwiera się w nowym oknie
Informacja wytworzona przez dnia 21.11.2017
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 21.11.2017. Wygasa 23.11.2017. Odsłon 5881, Wersja 1