Dostawa sprzętu i pomocy szkolnych (wygasły...)

Kwota jaką Szkoła Podstawowa nr 1 w Sandomierzu zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:                    35 569,14 zł brutto
Oznaczenie sprawy CUW.26.6.2022.AB                                    Sandomierz, 04.07.2022 r.

Zapytanie ofertowe

na realizację zadania:

„Dostawa sprzętu i pomocy szkolnych

w ramach programu Laboratoria przyszłości – wyposażenie dodatkowe dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Sandomierzu”

 

Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY

 

Gmina Sandomierz w imieniu której, działa Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu,wyznaczone na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zarządzeniem Burmistrza Miasta Sandomierza Nr 250/2021/CUW z dnia 29 października 2021 roku.

 

Dane Podmiotu prowadzącego postępowanie:

nazwa:Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu

adres: ul. Leona Cieśli 2

27-600 Sandomierz

Telefon/faks: 15 644 56 80

Adres do korespondencji: jw.

Godziny urzędowania:

poniedziałek-piątek 7:00-15:00

Strona internetowa: www.http://bip.cuw.sandomierz.eu

Adres e-mail sekretariat@cuw.sandomierz.eu

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: www.http://bip.cuw.sandomierz.eu

 

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

Aleksandra Brożyna

Tel. 15 644 56 80, wew.26,

e-mail: aleksandra.brozyna@cuw.sandomierz.eu

 

Rozdział II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), z uwagi na próg określony w art.2 ust.1 pkt 1 tj. wartości poniżej 130.000,00 zł netto.


powrót...
Wersja : 1 2 
Informacja wytworzona przez dnia 04.07.2022
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 06.07.2022. Wygasa 25.07.2022. Odsłon 680, Wersja 2 Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony