Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego (wygasły...)

Postępowanie unieważnia się, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie mogą zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą.

Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania.

Powtórne zapytanie ofertowe na w/w zamówienie zostanie zamieszczone na stronie internetowej BIP pod adresem: http://bip.cuw.sandomierz.eu .Załączniki:
29_11_2021_uniewaznienie_przetargu.pdf
Link otwiera się w nowym oknie
Informacja wytworzona przez dnia 29.11.2021
Opublikowana przez Andrzej Gajewski dnia 29.11.2021. Wygasa 20.12.2021. Odsłon 5881, Wersja 1