Dostawa sprzętu i pomocy szkolnych (wygasły...)

Oznaczenie sprawy CUW.26.5.2022.AB                                    Sandomierz, 01.07.2022 r.

 

Zapytanie ofertowe

na realizację zadania:

„Dostawa sprzętu i pomocy szkolnych

w ramach programu Laboratoria przyszłości – wyposażenie dodatkowe dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Sandomierzu”

 

 

Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY

 

Gmina Sandomierz w imieniu której, działa Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu,wyznaczone na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zarządzeniem Burmistrza Miasta Sandomierza Nr 250/2021/CUW z dnia 29 października 2021 roku.

 

Dane Podmiotu prowadzącego postępowanie:

nazwa:Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu

adres: ul. Leona Cieśli 2

             27-600 Sandomierz

Telefon/faks: 15 644 56 80                                                         

Adres do korespondencji: jw.

Godziny urzędowania:

poniedziałek-piątek 7:00-15:00

Strona internetowa: www.http://bip.cuw.sandomierz.eu

Adres e-mail sekretariat@cuw.sandomierz.eu

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: www.http://bip.cuw.sandomierz.eu

 

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

Aleksandra Brożyna

Tel. 15 644 56 80, wew.26,

e-mail: aleksandra.brozyna@cuw.sandomierz.eu

 

Rozdział II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), z uwagi na próg określony w art.2 ust.1 pkt 1 tj. wartości poniżej 130.000,00 zł netto.

 

Rozdział III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa sprzętu i pomocy szkolnych w ramach programu Laboratoria przyszłości – wyposażenie dodatkowe dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Sandomierzu”, adres: ul. Flisaków 30, 27-600 Sandomierz.

 

 1. Przedmiot zamówienia dotyczy asortymentu wymienionego poniżej:

 

L.p.

Elementy przedmiotu zamówienia

Opis elementów przedmiotu zamówienia (minimalne wymagania techniczne, +/-5% odchylenia)

Ilość

 

 

Laboratorium Przyszłości. Instrukcje BHP w szkole i poza nią

Poza materiałami multimedialnymi w zestawie znajduje się 12 laminowanych plansz informacyjnych (wym. min. 49 x 68) oraz naklejki z oznaczeniami do przyklejenia na niebezpieczne urządzenia. Program omawia 25 zagadnień: Ergonomiczne stanowisko pracy ucznia w domu Jak bezpiecznie podnosić i transportować ciężkie przedmioty? Jak bezpiecznie posługiwać się sprzętem do nagrywania dźwięków i filmów? Znaki bezpieczeństwa Etykiety ostrzegawcze Wypadki przy pracy Przyczyny pożarów Co czym gasić? Jak bezpiecznie pracować z układami elektronicznymi? Jak zachować się w przypadku zauważenia pożaru? Zagrożenia związane z eksploatacją urządzeń elektrycznych Pierwsza pomoc przedmedyczna Środki ochrony osobistej Jak bezpiecznie posługiwać się elektronarzędziami? Jak bezpiecznie posługiwać się ostrymi narzędziami? Jak bezpiecznie posługiwać się narzędziami, które mogą być gorące? Jak prawidłowo i bezpiecznie wbijać gwoździe i wkręcać wkręty? Jak bezpiecznie posługiwać się maszyną do szycia? Zasady bezpieczeństwa podczas pracy w kuchni Bezpieczna obsługa drukarki 3D BHP w domu Bezpieczne korzystanie ze sprzętu komputerowego Zagrożenia związane z korzystaniem z internetu Ochrona danych i tożsamości w internecie Prawidłowe postępowanie z odpadami Program zawiera bezterminową licencję dla 3 nauczycieli (licencja online) oraz 6 stanowisk offline.

1 zestaw

 

Laboratorium Przyszłości. Maszyny wokół nas

 

Maszyny wokół nas - schematy działania to kompendium wiedzy o funkcjonowaniu maszyn i urządzeń codziennego użytku, takich jak odkurzacz, pralka, mikroskop, lodówka i wiele innych. To także schematy rozprowadzenia przykładowej instalacji elektrycznej w domu czy model funkcjonowania napędu w samochodzie. Uczniów zaangażuje interaktywny charakter plansz, ale w zestawie znajduje się także 12 tradycyjnych, laminowanych plansz informacyjnych (wym. 49 x 68 cm) oraz naklejki z oznaczeniami na niebezpieczne urządzenia. Program omawia 20 zagadnień: Oświetlenie domów wczoraj i dziś Co napędza nasze pojazdy? Skąd się bierze woda w kranie? Skąd się bierze prąd w gniazdku? Co się dzieje ze ściekami? Jak działa odkurzacz? Jak działa pralka? Jak działa lodówka? Na czym gotujemy w kuchni? Instalacja elektryczna w domu Jak czerpiemy energię ze źródeł odnawialnych? Jak i z czego powstaje dom? Latające maszyny Proste maszyny, których używamy na co dzień Recykling Jak działa telefonia komórkowa? Jak działają mechanizmy w samochodzie? Jak działa drukarka 3D? Jak działa sprzęt audiofoniczny? Jak działa mikroskop optyczny? Program zawiera bezterminową licencję dla 3 nauczycieli (licencja online) oraz 6 stanowisk offline

1 zestaw

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorium Przyszłości. Kompetencje techniczne i praktyczne

Poza materiałami multimedialnymi w zestawie znajduje się 12 laminowanych plansz informacyjnych (wym.min 49 x 68 cm) oraz naklejki z oznaczeniami na niebezpieczne urządzenia.Program omawia 43 zagadnienia: Rysunek techniczny - rzut prostokątny Rysunek techniczny - rzut aksonometryczny Rysunek techniczny - podstawowe zasady Rodzaje obróbki materiałów Rodzaje materiałów i ich zastosowanie – drewno Rodzaje materiałów i ich zastosowanie – metale Rodzaje materiałów i ich zastosowanie - tworzywa sztuczne Rodzaje materiałów i ich zastosowanie – włókna Rodzaje materiałów i ich zastosowanie – papier Mierzenie i odmierzanie Posługiwanie się wiertarko-wkrętarką akumulatorową - wiercenie otworów Posługiwanie się wiertarko-wkrętarką akumulatorową - wkręcanie i wykręcanie wkrętów Klejenie na gorąco Wykonanie prostego przedmiotu z papieru Oznaczenia na metkach odzieżowych Symbole stosowane w schematach elektrycznych i elektronicznych Najprostszy obwód elektryczny Obwody elektryczne - połączenie szeregowe i równoległe Pomiary elektryczne przy użyciu miernika uniwersalnego Budowa roweru Znaki i sygnały drogowe Znaki i sygnały drogowe - znaki pionowe Znaki i sygnały drogowe - znaki poziome Sprawdzenie stanu technicznego roweru przed jazdą Rozwiązywanie problemów w trakcie eksploatacji roweru Jak zbudować makietę skrzyżowania ulic? Jak zbudować model świetlnego sygnalizatora ulicznego? Węzły Ściegi ręczne Jak zawiesić obraz na ścianie? Jak zbudować model samolotu z kartonu? Jak zbudować układ do sygnalizacji alfabetem Morse’a? Jak zbudować latawiec? Jak zrobić pojemnik na długopisy z odpadów? Jak zrobić marionetkę? Jak zrobić model spadochronu? Jak zrobić pokrowiec na telefon? Przydatne triki dla majsterkowiczów Urządzenia pomiarowe w domu Zdrowe żywienie Metody obróbki i konserwacji żywności Jak zbudować wagę? Jak zbudować “mechaniczną dłoń” Program zawiera bezterminową licencję dla 3 nauczycieli (licencja online) oraz 6 stanowisk

1 zestaw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multimedialne ilustracje - biologia - szkoła podstawowa

Zestaw 864 najpotrzebniejszych ilustracji z biologii do prowadzenia ciekawych zajęć z uczniami w klasach 5-8. Ilustracje można wykorzystać w nauczaniu stacjonarnym prezentując je na tablicy interaktywnej oraz w nauczaniu zdalnym. Unikalną cechą zestawu jest dostępność ilustracji w trzech różnych wersjach:288 ilustracji bazowych, 288 ilustracji wraz z opisem, 288 ilustracji do przeprowadzenia ćwiczeń sprawdzających wiedzę uczniów. Zakres tematyczny ilustracji obejmują m.in. takie zagadnienia jak: tkanki roślinne tkanki zwierzęce bakterie, wirusy, pierwotniaki komórka glony, grzyby, porosty, paprotniki rośliny nasienne DNA-RNA narządy zmysłów człowieka systemy korzeniowe korzenie i liście układ kostny ssaków narządy ruchu układ nerwowy, ruchu, krążenia, krwionośny, oddechowy, pokarmowy, wydalniczy, mięśniowy, rozrodczy człowieka budowa białek parzydełkowce, płazińce, przywry, obleńce pasożyty ekologia Ilustracje przygotowane zostały w formacie PDF z możliwością ich wydrukowania. Dostępne są na pendrivie. Licencja otwarta dla szkoły

1 zestaw

 

 

 

Multimedialne ilustracje - fizyka - szkoła podstawowa

Zestaw 192 najpotrzebniejszych ilustracji z fizyki do prowadzenia ciekawych zajęć z uczniami w klasach 7-8. Ilustracje można wykorzystać w nauczaniu stacjonarnym prezentując je na tablicy interaktywnej oraz w nauczaniu zdalnym. Unikalną cechą zestawu jest dostępność ilustracji w trzech różnych wersjach: 64 ilustracji bazowych, 64 ilustracji wraz z opisem, 64 ilustracji do przeprowadzenia ćwiczeń sprawdzających wiedzę uczniów. Zakres tematyczny ilustracji obejmują m.in. takie zagadnienia jak: elektrostatyka magnetyzm fale i optyka mechanika grawitacja i elementy astronomii prąd elektryczny termodynamika drgania fizyka atomowa Ilustracje przygotowane zostały w formacie PDF z możliwością ich wydrukowania. Do multimedialnych instrukcji dołączone akcesorium w postaci   1 szt. Monitora interaktywnego Avtek TouchScreen 6 Lite 6). Kluczowa forma wizualizacji oraz prezentowania na ekranie monitora spowoduje, że każdy uczeń będzie miał dogodne zobrazowanie multimedialnych ilustracji z fizyki czy też chemi z poz 6. (uchwyt naścienny w zestawie).

1 zestaw

 

 

 

 

Multimedialne ilustracje - chemia - szkoła podstawowa

Zestaw 39 najpotrzebniejszych ilustracji z chemii do prowadzenia ciekawych zajęć z uczniami w klasach 7-8. Ilustracje można wykorzystać w nauczaniu stacjonarnym prezentując je na tablicy interaktywnej oraz w nauczaniu zdalnym. Unikalną cechą zestawu jest dostępność ilustracji w trzech różnych wersjach: 13 ilustracji bazowych, 13 ilustracji wraz z opisem, 13 ilustracji do przeprowadzenia ćwiczeń sprawdzających wiedzę uczniów. Zakres tematyczny ilustracji obejmują m.in. takie zagadnienia jak: substancje i ich właściwości wewnętrzna budowa materii związki węgla z wodorem – węglowodory wodorotlenki i kwasy tlen, wodór i ich związki chemiczne powietrze pochodne węglowodorów Ilustracje przygotowane zostały w formacie PDF z możliwością ich wydrukowania. Dostępne są na pendrivie. Licencja otwarta dla szkoły

1 zestaw

  

 

 

 

 

 

 

 

Mikroskop Eco dwuokularowy 4/10/40/100 z kamerą USB 5MP z akcesoriami

Nowoczesny mikroskop Eco ma zintegrowaną kamerę 5 MP, która zwiększa wygodę i jakość użytkowania . Wbudowane oprogramowanie pozwala na śledzenie obrazu na żywo na ekranie komputera oraz monitora interaktywnego. Zapewnia także możliwość łatwego zapisywania obrazów, nagrywania filmów i robienia pomiarów. Wszystkie elementy optyczne zabezpieczone są przed grzybami i pokryte powłoką antyrefleksyjną. Parametry techniczne: kamera: USB-2 5.0 MP 1/2"" CMOS z rozdzielczością 2560 x 1920 px okular: szerokokątny 10 x, pole widzenia 18 mm tubus: dwuokularowy, obracany 360 st., pochylenie 30 st., wbudowana kamera USB-2 5 MP uchwyt rewolwerowy: czterogniazdowy na łożyskach kulkowych achromatyczne obiektywy immersyjne: 4x, 10x, S40x, S100x oświetlenie: NeoLED 1 W z wewnętrznym zasilaniem 100-240 V stolik przedmiotowy: 123 x 119 mm z 2 zaciskami kondensatorAbbego z regulacją wysokości N.A. 125 z przesłoną irysową i uchwytem filtra oprogramowanie: ImageFocus Plus działania na windows 7, 8, 10 , MacOS zasilanie : zasilacz sieciowy. Do mikroskopu dołączone akcesoria w postaci   1 szt. Monitora interaktywnego kompatybilnego z mikroskopem -   Avtek TouchScreen 6 Lite 6 (uchwyt naścienny w zestawie).

1 zestaw

Sprzęt i wyposażenie zostały opisane przez określenie minimalnych, wymaganych i potrzebnych zamawiającemu parametrów funkcjonalnych, co oznacza, że dopuszczalne jest zaoferowanie sprzętu  i wyposażenia posiadających parametry na wymaganym poziomie lub lepsze od opisanych. Zamawiający dołożył wszelkich starań, by w opisie nie było nazw handlowych firm, towarów lub produktu. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia, została podana nazwa towaru lub produktu, ma ona charakter jedynie informacyjny.

Dostawca może zaoferować produkty „równoważne” z tym, że oferowane produkty winny posiadać co najmniej takie same, lub przewyższać parametry techniczne i jakościowe jak wskazane w dokumentacji lub innych dokumentach. Obowiązkiem Wykonawcy jest udowodnienie równoważności. W przypadku oferowania sprzętu równoważnego należy przedstawić dokładny opis wraz z nazwą handlową oraz nazwą producenta. Proponowany sprzęt musi spełniać wymagane parametry wymiarowe i techniczne podane w opisie poszczególnych pozycji sprzętu. Jakiekolwiek wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, nazwy produktów lub ich producenci, mają na celu jedynie przybliżenie wymagań, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. Przy czym istotne jest to, że produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym ale posiada, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry.

Jeżeli, pomimo tego, okaże się, że w jakimkolwiek miejscu SWZ oraz w załącznikach do SWZ występują takie wskazania, nie należy ich traktować jako wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać wyłącznie w kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym (nie wiążących dla wykonawców). Z tych względów oferta, która nie będzie odpowiadała tym wskazaniom nie będzie uznawana za niezgodną z treścią SWZ i nie zostanie z tych powodów odrzucona.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia fabrycznie nowego, tzn. nieużywanego przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu poprawnej pracy, pochodzącego z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych sprzętu, w zakresie określonym poniżej wraz z transportem, wniesieniem, ustawieniem, zamontowaniem, podłączeniem, konfiguracją, uruchomieniem oraz integracją z infrastrukturą szkolną, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia personelu w zakresie obsługi sprzętu oraz dostarczenia wraz z zamówieniem wymaganej do obsługi instrukcji w języku polskim (niekoniecznie papierowej). Wykonawca dostarczy oraz przekaże odpowiednio Dyrektorowi szkoły lub osobie przez niego upoważnionej sprzęt w oryginalnym opakowaniu wraz z licencjami, dokumentacją użytkową, gwarancją, płytami instalacyjnymi, sterownikami, certyfikatami itp.

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć zgodnie z zapotrzebowaniem do Szkoły Podstawowej Nr 3, ul. Flisaków 30, 27-600 Sandomierz.

Gwarancja na całość zamówienia wynosi 36 miesięcy.

 1.  W przypadku gdy zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie.

4. Zamawiający informuje wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert przez: zamieszczenie informacji na stronie prowadzonego postępowania, na której została udostępniona SWZ oraz zmianę ogłoszenia o zamówieniu.

 1.  Wykonawca pobierający wersję elektroniczną SWZ ze strony BIP zamawiającego zobowiązany jest do jej monitorowania do dnia składania ofert, gdyż zamieszczane tam są wyjaśnienia/ewentualne zmiany treści SWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienia stają się częścią SWZ i będą dla wykonawców wiążące.

 

6. Wspólny Słownik Zamówień CPV:

 

Główny kod CPV :

             39162110-9 Sprzęt dydaktyczny

 

 

Rozdział IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 1. Termin wykonania zamówienia: dostawa i montaż w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
 2.   Zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia, jeśli zajdą nieprzewidziane okoliczności, o których mowa we wzorze umowy.

 

Rozdział V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA

 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest przedłożenie następujących oświadczeń i dokumentów:

1)      wypełniony formularz oferty - załącznik nr 1;

2)      Wypełnione oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2;

3)      zaakceptowany wzór umowy stanowiący - załącznik nr 3;

4)      zaakceptowaną i podpisaną klauzulę informacyjną - załącznik nr 4;

5)      aktualne dokumenty potwierdzające status prawny wykonawcy, np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku wskazania w ofercie przez wykonawcę, że są one dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.

 

Rozdział VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 

1.   Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres 30 dni, tj. do dnia 09.08.2022 r.

2.    W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, o którym mowa powyżej, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

 1. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

 

Rozdział VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

 

 1. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
 2. Ofertę sporządza się w języku polskim na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Zał. nr 1 do zapytania ofertowego.

 

1)  dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; tj. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów (na formularzu oferty).

2) Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt. 3), zamawiający żąda od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy. Przepis ten stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

 1.   Oferta oraz pozostałe oświadczenia w tym oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do zapytania ofertowego, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.

4.   Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 

Rozdział VIII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 

Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy w lewym górnym rogu koperty, przysłane na adres:

Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu ul. L. Cieśli 2, 27-600 Sandomierz oraz opisane:

Oferta na realizacje zadania:

Dostawa sprzętu i pomocy szkolnych w ramach programu Laboratoria przyszłości – wyposażenie dodatkowe dla Szkoły Podstawowej nr 3”

Oznaczenie sprawy:CUW.26.5.2022.AB

Nie otwierać przed dniem 11.07.2022 roku, godziną 10:00

Do oferty należy dołączyć wymagane w zapytaniu dokumenty z rozdziału V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA

 

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 11.07.2022 r. godz. 10.00.

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; cenach zawartych w ofertach.

 

Rozdział IX. SPOSÓB OBLICZENIA CENY

 

 1.  Cena ofertowa brutto winna obejmować koszty transportu, rozpakowania, koszty instalacji, montażu i uruchomienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
 2. Cena oferty jest ceną brutto, musi być podana w PLN cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 3. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty jakie zamawiający ma ponieść w związku z prawidłowym wykonaniem zamówienia.

 

Rozdział X. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

 

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamówienia Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert :

Kryterium ceny - waga kryterium 100%;

2.   Realizacja zamówienia dla poszczególnych części zostanie powierzona wykonawcy/wykonawcom, którego/których oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.

3.   W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

 

Rozdział XI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

 1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
 2. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
 3. Wykonawca przed zawarciem umowy:

-       poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy na wezwanie zamawiającego,

 1. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli dot.), zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

 

 

Rozdział XII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

 1.    Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
 2.      Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy.

 

Rozdział XIII.

W sprawach nieuregulowanych zaproszeniem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

 

Rozdział XIV.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu, ul. L. Ciesli 2, 27-600 Sandomierz.

2)    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@cuw.sandomierz.eu lub pisemnie na wskazany wyżej adres administratora.

3)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz b RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:     Dostawa sprzętu i pomocy szkolnych w ramach programu Laboratoria przyszłości – wyposażenie dodatkowe dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Sandomierzu”, prowadzonego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy: art.2 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1129 z późn. zm.).

4)     Pani dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa lub umowy. Ze względu na jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wszystkie zainteresowane osoby lub podmioty. Ograniczenie dostępu do danych może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności, interesem publicznym lub informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa.

5)     Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa. Na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, będziemy je przetwarzać tak długo, jak będziemy do tego zobligowani przepisem prawa - obecnie 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Nadto dane będziemy przechowywać przez okres przedawnienia roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przez okres wymagany przepisami archiwalnymi.

6)     Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7)     W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8)     Posiada Pani/Pan:

a)     na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b)         na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

c)         na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

d)       prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9)         Nie przysługuje Pani/Panu:

−         w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−         prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−         na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

10) W przypadku dojścia do zawarcia umowy dane osobowe osób fizycznych, w szczególności osób reprezentujących oraz wskazanych do kontaktu, związanych z wykonaniem umowy, pozyskane bezpośrednio lub pośrednio, będą przetwarzane przez Strony umowy w celu i okresie jej realizacji, a także w celach związanych z rozliczaniem umowy, celach archiwalnych oraz ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń w okresie przewidzianym przepisami prawa, na podstawie i w związku z realizacją obowiązków nałożonych na administratora danych przez te przepisy. Dane te nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Mogą one zostać przekazane podmiotom współpracującym z Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu w oparciu o umowy powierzenia zawarte zgodnie z art. 28 RODO.

11)       Administrator danych zobowiązuje Panią/Pana do poinformowania o zasadach i sposobie przetwarzania danych wszystkie osoby fizyczne zaangażowane w realizację umowy.

 

Informacje dodatkowe z art. 14 RODO –

obowiązek informacyjny względem osób fizycznych, których dane są przekazane zamawiającemu i których dane wykonawca pozyskał pośrednio w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu:

Źródło pozyskania danych oraz kategorie tych danych:

W związku z realizacją zamówienia publicznego będącego przedmiotem niniejszego postępowania, możemy przetwarzać Pani/Pana dane, które nie uzyskaliśmy bezpośrednio od Państwa. Wyjaśniamy, iż dane te zostały pozyskane od drugiej strony umowy (czyli podmiotu, z którym Pani/Pan współpracuje), która to wskazała Panią/Pana (np. w umowie o realizację zamówienia publicznego) jako osobę uprawnioną do reprezentacji, kontaktu, czy też realizacji zamówienia.

Administrator danych może przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych: dane zwykłe - takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz inne podstawowe dane podane tylko w niezbędnym zakresie do zawarcia/realizacji umowy.

 

 

Rozdział XIV. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

 

 1. Formularz oferty (zał. nr 1 )
 2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu ( zał. nr 2)
 3. Wzór umowy (zał. nr 3 )
 4. Klauzula informacyjna RODO ( zał. nr 4)

 

 

 

_____________________

* Wyjaśnienie:skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.


powrót...
Wersja : 1 2 3 4 
Informacja wytworzona przez dnia 01.07.2022
Opublikowana przez Monika Sakławska-Gawron dnia 01.07.2022. Wygasa 22.07.2022. Odsłon 1516, Wersja 2 Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony