Ogłoszenie o wyborze oferty (wygasły...)

Dot. postępowania prowadzonego w trybie niepodlegającym ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), z uwagi na próg określony w art. 2 ust.1 pkt 1 tj. wartości poniżej 130.000,00 zł netto, pn. „Dostawa sprzętu i pomocy szkolnych w ramach programu Laboratoria przyszłości – wyposażenie dodatkowe dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Sandomierzu” .

 

Pełna treść w załącznikuZałączniki:
Ogloszenie o wyborze oferty 13.07.2022 Szkola Podstawowa nr 3 w Sandomierzu.pdf
Link otwiera się w nowym oknie
Informacja wytworzona przez dnia 13.07.2022
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 13.07.2022. Wygasa 31.08.2022. Odsłon 5895, Wersja 1