Dostawa artykułów higienicznych i środków czystości (wygasły...)

Oznaczenie sprawy: CUW.26.1.2019.AB
Sandomierz, 22.05.2019r

Zapytanie ofertowe
na realizację zadania

„Dostawa artykułów higienicznych i środków czystości do CUW
i jednostek obsługiwanych"Dane Zamawiającego

będącego centralnym zamawiającym wskazanym w Uchwale Nr IV/36/2019 Rady Miasta Sandomierza  z dnia 30 stycznia 2019 r.,
realizującym pomocnicze działania zakupowe przy udzielaniu zamówień publicznych dla jednostek obsługiwanych/Zamawiających wymienionych w punkcie 3.


Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
ul. L. Cieśli 2
27-600 Sandomierz
Telefon/faks: 15 644 56 80
Strona www. http://bip.cuw.sandomierz.eu
Adres e-mail:  sekretariat@cuw.sandomierz.eu
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Aleksandra Brożyna
Tel. 15 644 56 80, wew.26
 e-mail: aleksandra.brozyna@cuw.sandomierz.eu

 W związku ze zmianami w formularzu asortymentowo-cenowym w załączniku Nr 2

nastąpi przesunięcie terminu składania ofert do 31 maja 2019 r. do godz. 12.30.
Otwarcie ofert nastąpi o godz. 13.00.

Załączniki:

1. Zaproszenie - zmiana terminu [pobierz]
2. Załącznik Nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy po zmianie [pobierz]Załączniki:
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Link otwiera się w nowym oknie
Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy
Link otwiera się w nowym oknie
Załącznik nr 3 - Wzór umowy
Link otwiera się w nowym oknie
Zaproszenie
Link otwiera się w nowym oknie
Informacja wytworzona przez dnia 22.05.2019
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 27.05.2019. Wygasa 01.06.2019. Odsłon 5881, Wersja 3