Zakup pomocy dydaktycznych do pracowni geograficznej (wygasły...)

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie przez Państwa oferty cenowej na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni geograficznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Sandomierzu.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 „Oferta cenowa – pomoce dydaktyczne do pracowni geograficznej”

Prosimy o przedstawienie oferty cenowej do dnia 22.11.2017 r., na załączonym druku  „Oferta cenowa – pomoce dydaktyczne do pracowni geograficznej”.

Ofertę można przesłać:
- faksem w postaci wypełnionego i podpisanego Załącznika nr 1  (nr faxu 15 644 56 90)
- za pomocą e-maila w postaci skanu wypełnionego i podpisanego Załącznika nr 1 na adres dorota.pycior@cuw.sandomierz.eu

Prosimy o wskazanie oferty cenowej  zawierającej ceny brutto za dany asortyment oraz łączną  cenę zamówienia netto i brutto. Cena obejmuje wszystkie koszty, podatki i opłaty związane z dostawą.

Wykonawca akceptuje wzór Umowy stanowiącej Załącznik nr 2.

Pomoce dydaktyczne powinny być dostarczone do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Sandomierzu, ul. Stefana Okrzei 6, 27-600 Sandomierz do dnia 31.12.2017 r.

Dorota Wyrzykowska-Pycior
Inspektor ds. zamówień publicznych
Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
tel. 15 644 56 80 wew. 27
powrót...
Informacja wytworzona przez dnia 16.11.2017
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 16.11.2017. Wygasa 23.11.2017. Odsłon 742, Wersja 1 Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony