Rok 2020

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: 90/2020/CUW, Z dnia: 28.05.2020


sprawie ustalenia terminów i zasad organizacji dyżuru wakacyjnego dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sandomierz w roku szkolnym 2019/2020
Informacja wytworzona przez dnia 01.06.2020.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 02.06.2020 , wersja 2

Numer: 55.1/2020/CUW, Z dnia: 11.03.2020


w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sandomierz, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok 2020
Informacja wytworzona przez dnia 24.06.2020.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 24.06.2020 , wersja 1

Numer: 7/2020/CUW, Z dnia: 15.01.2020


sprawie ustalenia harmonogramu i ogólnych zasad rekrutacji dzieci do Samorządowych Przedszkoli i Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz
Informacja wytworzona przez dnia 20.01.2020.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 20.01.2020 , wersja 1

Numer: 20/2020/CUW, Z dnia: 30.01.2020


w sprawie ustalenia harmonogramu i ogólnych zasad rekrutacji dzieci do oddziałów sportowych i dwujęzycznych w Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz
Informacja wytworzona przez dnia 04.02.2020.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 04.02.2020 , wersja 2

Numer: 94/2020/CUW, Z dnia: 02.06.2020


w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 90/2020/CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ustalenia terminów i zasad organizacji dyżuru wakacyjnego dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sandomierz w roku szkolnym 2019/2020
Informacja wytworzona przez dnia 02.06.2020.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 02.06.2020 , wersja 1

Numer: 102/2020/CUW, Z dnia: 10.06.2020


w sprawie wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Samorządowego Nr 7 w Sandomierzu zastępującego Dyrektora Przedszkola podczas jego nieobecności
Informacja wytworzona przez dnia 18.06.2020.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 18.06.2020 , wersja 1
Początek strony