Rok 2016

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  

Numer: XXI/206/2016, Z dnia: 03.02.2016

, Zmieniana:  
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
Informacja wytworzona przez dnia 09.10.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 09.10.2018 , wersja 1

Numer: XXII/224/2016, Z dnia: 02.03.2016

, Zmieniana:  
w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej, organizacyjnej, administracyjnej jednostki organizacyjnej Gminy Sandomierz – Świetlicy Środowiskowej w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 09.10.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 09.10.2018 , wersja 1

Numer: XXVIII/320/2016, Z dnia: 20.07.2016

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany nazwy "Filii Przedszkola Samorządowego Nr 1 przy ulicy Okrzei 8 w Sandomierzu" na "Oddział Przedszkola Samorządowego Nr 1 przy ulicy Okrzei 8 w Sandomierzu"
Informacja wytworzona przez dnia 27.02.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 27.02.2018 , wersja 1

Numer: XXXI/365/2016, Z dnia: 28.09.2016

, Zmieniana:  
o zmianie uchwały Rady Miasta Sandomierza w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Sandomierz " Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Sandomierzu" w jednostkę budżetową Gminy Miejskiej Sandomierz "Samorządowe Centrum Oświaty w Sandomierzu" oraz o zmianie nazwy jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Sandomierz z Samorządowego Centrum Oświaty w Sandomierzu na Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 09.10.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 09.10.2018 , wersja 1

Numer: XXXIII/396/2016, Z dnia: 23.11.2016

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Sandomierza w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Sandomierz "Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Sandomierzu" w jednostkę budżetową Gminy Miejskiej Sandomierz "Samorządowe Centrum Oświaty w Sandomierzu"
Informacja wytworzona przez dnia 09.10.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 09.10.2018 , wersja 1

Numer: XXXVI/438/2016, Z dnia: 30.12.2016

, Zmieniana:  
sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 2 w Sandomierzu ul. Mickiewicza 9
Informacja wytworzona przez dnia 27.02.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 27.02.2018 , wersja 1

Numer: XXXVI/440/2016, Z dnia: 30.12.2016

, Zmieniana:  
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
Informacja wytworzona przez dnia 09.10.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 09.10.2018 , wersja 1

Numer: XXXVI/441/2016, Z dnia: 30.12.2016

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną oraz nauczycieli udzielających uczniom pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej oraz prowadzących zajęcia terapeutyczne i inne zajęcia specjalistyczne w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Sandomierz
Informacja wytworzona przez dnia 27.02.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 27.02.2018 , wersja 1
Początek strony