Rok 2020

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: CUW.021.1.1.2020, Z dnia: 02.01.2020

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości
Informacja wytworzona przez dnia 03.09.2020.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 03.09.2020 , wersja 1

Numer: CUW.021.2.2020, Z dnia: 03.01.2020

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 03.01.2020.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 03.01.2020 , wersja 1

Numer: CUW.021.1.2020, Z dnia: 03.01.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej na 2020 rok
Informacja wytworzona przez dnia 03.01.2020.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 03.01.2020 , wersja 1

Numer: CUW.021.3.2020, Z dnia: 30.01.2020

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia planu finansowego Centrum Usług Wspólnych na rok 2020.
Informacja wytworzona przez dnia 23.03.2020.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 23.03.2020 , wersja 1

Numer: CUW.021.4.2020, Z dnia: 20.03.2020

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia zasad przyznawania nagród dla pracowników Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 23.03.2020.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 23.03.2020 , wersja 1

Numer: CUW.021.4.1.2020, Z dnia: 27.03.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zasad pracy zdalnej w ramach działań prewencyjnych podejmowanych w Centrum w związku z zagrożeniem zdrowia publicznego spowodowanym zakażeniami koronawirusem SARS-Co V-2.
Informacja wytworzona przez dnia 27.03.2020.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 22.07.2020 , wersja 1

Numer: CUW.021.5.2020, Z dnia: 27.04.2020

, Zmieniana:  
w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS- Co-V-2
Informacja wytworzona przez dnia 27.04.2020.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 27.04.2020 , wersja 1

Numer: CUW.021.6.2020, Z dnia: 12.05.2020

, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu końcowego służby przygotowawczej
Informacja wytworzona przez dnia 12.11.2020.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 12.11.2020 , wersja 1

Numer: CUW.021.7.2020, Z dnia: 10.11.2020

, Zmieniana:  
o zmianie Zarządzenia Nr CUW-021-22-2019 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych CUW w Sandomierzu jako centralnego zamawiającego
Informacja wytworzona przez dnia 12.11.2020.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 12.11.2020 , wersja 1

Numer: CUW.021.8.2020, Z dnia: 24.11.2020

, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonych na zasadzie zapytania ofertowego
Informacja wytworzona przez dnia 24.11.2020.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 24.11.2020 , wersja 1

Numer: CUW.021.9.2020, Z dnia: 24.11.2020

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia planów przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu i Jednostkach obsługiwanych przez Centrum
Informacja wytworzona przez dnia 27.11.2020.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 27.11.2020 , wersja 1

Numer: CUW.021.11.2020, Z dnia: 27.11.2020

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji składników majątkowych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 04.12.2020.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 04.12.2020 , wersja 1

Numer: CUW.021.24.2020, Z dnia: 27.11.2020

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych w Świetlicy Środowiskowej w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 07.12.2020.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 07.12.2020 , wersja 1

Numer: CUW.021.18.2020, Z dnia: 27.11.2020

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych w Przedszkolu Samorządowym Nr 3 w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 07.12.2020.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 07.12.2020 , wersja 1

Numer: CUW.021.13.2020, Z dnia: 27.11.2020

, Zmieniana:  
sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji składników majątkowych w Szkole Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 04.12.2020.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 04.12.2020 , wersja 1

Numer: CUW.021.15.2020, Z dnia: 27.11.2020

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji składników majątkowych w Żłobku przy Przedszkolu Samorządowym Nr 6 w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 04.12.2020.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 04.12.2020 , wersja 1

Numer: CUW.021.20.2020, Z dnia: 27.11.2020

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych w Przedszkolu Samorządowym Nr 7 w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 07.12.2020.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 07.12.2020 , wersja 1

Numer: CUW.021.10.2020, Z dnia: 27.11.2020

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji składników majątkowych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 04.12.2020.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 04.12.2020 , wersja 1

Numer: CUW.021.12.2020, Z dnia: 27.11.2020

, Zmieniana:  
sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji składników majątkowych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 04.12.2020.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 04.12.2020 , wersja 1

Numer: CUW.021.25.2020, Z dnia: 27.11.2020

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych w Placówce Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie” w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 07.12.2020.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 07.12.2020 , wersja 1

Numer: CUW.021.17.2020, Z dnia: 27.11.2020

, Zmieniana:  
sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 07.12.2020.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 07.12.2020 , wersja 1

Numer: CUW.021.16.2020, Z dnia: 27.11.2020

, Zmieniana:  
sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji składników majątkowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 07.12.2020.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 07.12.2020 , wersja 1

Numer: CUW.021.23.2020, Z dnia: 27.11.2020

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych w Samorządowym Zakładzie Budżetowym „Targowiska Miejskie” w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 07.12.2020.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 07.12.2020 , wersja 1

Numer: CUW.021.21.2020, Z dnia: 27.11.2020

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych w Żłobku przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 07.12.2020.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 07.12.2020 , wersja 1

Numer: CUW.021.14.2020, Z dnia: 27.11.2020

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji składników majątkowych w Przedszkolu Samorządowym Nr 6 w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 04.12.2020.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 04.12.2020 , wersja 1

Numer: CUW.021.26.2020, Z dnia: 27.11.2020

, Zmieniana:  
sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 07.12.2020.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 07.12.2020 , wersja 1

Numer: CUW.021.19.2020, Z dnia: 27.11.2020

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych w Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 07.12.2020.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 07.12.2020 , wersja 1

Numer: CUW.021.22.2020, Z dnia: 27.11.2020

, Zmieniana:  
sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 07.12.2020.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 07.12.2020 , wersja 1

Numer: CUW.021.27.2020, Z dnia: 02.12.2020

, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniach prowadzonych na zasadzie zapytania ofertowego
Informacja wytworzona przez dnia 04.12.2020.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 04.12.2020 , wersja 1

Numer: CUW.021.28.2020, Z dnia: 02.12.2020

, Zmieniana:  
w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę dla pracowników Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 03.12.2020.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 03.12.2020 , wersja 1

Numer: CUW.021.29.2020, Z dnia: 10.12.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany procedury przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS- Co-V-2
Informacja wytworzona przez dnia 10.12.2020.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 10.12.2020 , wersja 1

Numer: CUW.021.31.2020, Z dnia: 18.12.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany treści Zarządzenia nr CUW-021-13-2020 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu z dnia 27.11 .2020 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych w Szkole Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 21.12.2020.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 21.12.2020 , wersja 1

Numer: CUW.021.30.2020, Z dnia: 21.12.2020

, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym na zasadzie zapytania ofertowego
Informacja wytworzona przez dnia 21.12.2020.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 21.12.2020 , wersja 1

Numer: CUW.021.32.2020, Z dnia: 30.12.2020

, Zmieniana:  
sprawie zmiany treści Zarządzenia nr CUW-021-13-2020 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu z dnia 27.11.2020 w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji składników majątkowych w Szkole Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu, zmienionego Zarządzeniem nr CUW-021-31-2020 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu z dnia 18.12.2020
Informacja wytworzona przez dnia 30.12.2020.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 30.12.2020 , wersja 1

Numer: CUW.021.33.2020, Z dnia: 30.12.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany treści Zarządzenia nr CUW-021-23-2020 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu z dnia 27.11.2020 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych w Samorządowym Zakładzie Budżetowym „Targowiska Miejskie" w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 04.01.2021.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 04.01.2021 , wersja 1
Początek strony