Rok 2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA

Numer: 12/2018/CUW, Z dnia: 19.01.2018


w sprawie ustalenia harmonogramu i ogólnych zasad rekrutacji dzieci do Samorządowych Przedszkoli i Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz
Załączniki:
zarzadzenie nr 12.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 23.01.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 23.01.2018 , wersja 1

Numer: 18/2018/CUW, Z dnia: 29.01.2018


w sprawie ustalenia harmonogramu i ogólnych zasad rekrutacji dzieci do oddziałów sportowych i dwujęzycznych w Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz
Informacja wytworzona przez dnia 01.02.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 01.02.2018 , wersja 1

Numer: 31/2018/SK, Z dnia: 15.02.2018


w sprawie ustalenia wartości oraz określenia stawek amortyzacyjnych i umorzeniowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych Gminy Sandomierz
Załączniki:
zarzadzenie nr 31.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 12.02.2019.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 12.02.2019 , wersja 1

Numer: 35/2018/CUW, Z dnia: 21.02.2018


w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów Przedszkoli Samorządowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz
Załączniki:
zarzadzenie nr 35.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 26.04.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 26.04.2018 , wersja 1

Numer: 45/2018/CUW, Z dnia: 09.03.2018


w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Sandomierzu ul. Juliusza Słowackiego 9 27-600 Sandomierz.
Załączniki:
zarzadzenie nr 45.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 26.04.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 26.04.2018 , wersja 1

Numer: 44/2018/CUW, Z dnia: 09.03.2018


w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Sandomierzu ul. Stefana Okrzei 8 27-600 Sandomierz.
Załączniki:
zarzadzenie nr 44.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 26.04.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 26.04.2018 , wersja 1

Numer: 50/2018/CUW, Z dnia: 20.03.2018


w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2018/CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia harmonogramu i ogólnych zasad rekrutacji dzieci do Samorządowych Przedszkoli i Szkól Podstawowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz
Załączniki:
zarzadzenie nr 50.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 20.03.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 20.03.2018 , wersja 1

Numer: 54/2018/CUW, Z dnia: 27.03.2018


w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Sandomierzu, ul. Stefana Okrzei 8, 27 - 600 Sandomierz
Załączniki:
zarzadzenie nr 54.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 26.04.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 26.04.2018 , wersja 1

Numer: 55/2018/CUW, Z dnia: 27.03.2018


w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Sandomierzu, ul. Juliusza Słowackiego 9, 27 - 600 Sandomierz
Załączniki:
zarzadzenie nr 55.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 26.04.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 26.04.2018 , wersja 1

Numer: 84/2018/CUW, Z dnia: 22.05.2018


w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 24.05.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 24.05.2018 , wersja 1
Początek strony