Rok 2010

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XLV/391/2010, Z dnia: 29.01.2010

, Zmieniana: XXXII/285/2009
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX / 342 / 2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 września 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII / 285 / 2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki wypłacania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Sandomierz ( Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego Nr 490, poz. 3595 ).
Informacja wytworzona przez dnia 28.09.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 28.09.2018 , wersja 1

Numer: XLV/392/2010, Z dnia: 29.01.2010

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia opłat za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń i powierzchni szkolnych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Sandomierz oraz określenia zasad sporządzania umów zawieranych na okres do trzech lat, w celu korzystania z tych pomieszczeń i powierzchni szkolnych.
Informacja wytworzona przez dnia 09.10.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 09.10.2018 , wersja 1
Początek strony