Status prawny

Centrum Usług Wspólnych jest jednostką budżetową Gminy Miejskiej Sandomierz, nieposiadającą osobowości prawnej.

 

Centrum Usług Wspólnych działa na podstawie:

 

 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz.446 ze zm.),
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.),
 • ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016r., poz. 1047 ze zm.),
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r., poz. 902 ze zm.),
 • uchwały Nr XXXIII/396/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 listopada 2016 r.
  w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Sandomierza w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej
  Gminy Miejskiej Sandomierz "Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Sandomierzu"
  w jednostkę budżetową Gminy Miejskiej Sandomierz "Samorządowe Centrum Oświaty w Sandomierzu"
  [pobierz uchwałę]

 

Informacja wytworzona przez dnia 17.02.2017
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 17.02.2017. Odsłon 3321, Wersja 2drukujLink otwiera się w nowym oknie
Wersja : 1 2 3 4 5 
Początek strony