Klauzule informacyjne

 

Klauzula informacyjna ogólna [pobierz]

Klauzula informacyjna o p rzetwarzaniu danych osobowych w zakresie kierowanej do CUW korespondencji [pobierz]

 Klauzula informacyjna dla stron umowy, członków zarządu reprezentujących osobę prawną, pełnomocników, prokurentów wpisanych do KRS oraz osób wskazanych do kontaktu [pobierz]

Klauzula informacyjna dotycząca korespondencji e -mail [pobierz]

Informacja wytworzona przez dnia 04.08.2022 7:39
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 04.08.2022 7:39. Odsłon 896, Wersja 7