Rok 2021

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XLIV/425/2021, Z dnia: 01.12.2021

, Zmieniana:  
w spawie przyjęcia 'Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Sandomierz w roku szkolnym 2020/2021'
Informacja wytworzona przez dnia 20.06.2023.
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 20.06.2023 , wersja 1

Numer: XLII/413/2021, Z dnia: 27.10.2021

, Zmieniana:  
w sprawie uchylenia uchwały nr IV/36/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie wskazania centralnego zamawiającego do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na potrzeby jednostek obsługiwanych
Informacja wytworzona przez dnia 09.11.2021.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 09.11.2021 , wersja 1

Numer: XXXVII/378/2021, Z dnia: 29.07.2021

, Zmieniana:  
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sandomierz, w roku szkolnym 2021/2022
Informacja wytworzona przez dnia 29.07.2021.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 29.07.2021 , wersja 1

Numer: XXXII/345/2021, Z dnia: 24.02.2021

, Zmieniana:  
w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miasta Sandomierza do składu Zespołu ds. opracowania koncepcji przekształcenia przez zmianę siedziby Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 03.03.2021.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 03.03.2021 , wersja 1

Numer: XXXI/333/2021, Z dnia: 10.02.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zamiaru przekształcenia przez zmianę siedziby Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 03.03.2021.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 03.03.2021 , wersja 1

Numer: XXIX/326/2021, Z dnia: 25.01.2021

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
Informacja wytworzona przez dnia 01.02.2021.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 01.02.2021 , wersja 1
Początek strony