Rok 2021

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: CUW.021.13.2021, Z dnia: 27.04.2021

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu, których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł netto
Informacja wytworzona przez dnia 28.04.2021.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 28.04.2021 , wersja 1

Numer: CUW.021.12.2021, Z dnia: 22.04.2021

, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym na zasadzie zapytania ofertowego
Informacja wytworzona przez dnia 22.04.2021.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 22.04.2021 , wersja 1

Numer: CUW.021.11.2021, Z dnia: 19.04.2021

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości
Informacja wytworzona przez dnia 27.04.2021.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 27.04.2021 , wersja 1

Numer: CUW.021.10.2021, Z dnia: 16.04.2021

, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy: referent ds. księgowości budżetowej
Informacja wytworzona przez dnia 16.04.2021.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 16.04.2021 , wersja 1

Numer: CUW.021.9.2021, Z dnia: 14.04.2021

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 14.04.2021.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 14.04.2021 , wersja 1

Numer: CUW.021.8.2021, Z dnia: 31.03.2021

, Zmieniana:  
sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę dla pracowników Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 31.03.2021.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 31.03.2021 , wersja 1

Numer: CUW.021.7.2021, Z dnia: 29.03.2021

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 30.03.2021.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 30.03.2021 , wersja 1

Numer: CUW.021.6.2021, Z dnia: 04.03.2021

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 04.03.2021.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 04.03.2021 , wersja 1

Numer: CUW.021.5.2021, Z dnia: 01.03.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany procedury przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Co-V-2
Informacja wytworzona przez dnia 16.03.2021.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 16.03.2021 , wersja 1

Numer: CUW.021.4.2021, Z dnia: 01.02.2021

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia planu finansowego Centrum Usług Wspólnych na rok 2021
Informacja wytworzona przez dnia 05.03.2021.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 05.03.2021 , wersja 1

Numer: CUW.021.1.2021, Z dnia: 04.01.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej na 2021 rok
Informacja wytworzona przez dnia 07.01.2021.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 07.01.2021 , wersja 1

Numer: CUW.021.2.2021, Z dnia: 04.01.2021

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 07.01.2021.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 07.01.2021 , wersja 1

Numer: CUW.021.3.2021, Z dnia: 04.01.2021

, Zmieniana:  
w sprawie wyznaczenia pracowników do wykonywania czynności w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników CUW w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 11.01.2021.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 11.01.2021 , wersja 1
Początek strony