Brak aktualnych wiadomości. Poniższe pochodzą z archiwum.

Wyniki rekrutacji uzupełniającej do projektu “Cyfrowa szkoła”

nr RPSW.08.03.03-26-0018/19.
więcej...
Aktualizacja: 02.12.2021 Utworzono: 02.12.2021

Zarządzanie Nr 275/2021/PŚZ Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 18.11.2021

zmieniające zarządzenie nr 207 /2021/PŚZ z dnia 23.09.2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
więcej...
Aktualizacja: 02.12.2021 Utworzono: 02.12.2021

aktualne... Początek strony