Żłobek przy Przedszkolu Samorządowym nr 5

Sprawozdania finansowe za 2022 rok:

-Informacja dodatkowa  [pobierz]
-Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  [pobierz]
-Zestawienie zmian w funduszu jednostki   [pobierz]
-Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  [pobierz]
-Arkusz wyłączęń  [pobierz]
-Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki  [pobierz]
-Arkusz wyłączeń dla rachunków zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  [pobierz]

 

Informacja wytworzona przez dnia 25.04.2023 7:31
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 25.04.2023 7:31. Odsłon 51, Wersja 2